s

MAIWA

Shibori Thread - White

$39.95

MAIWA

Shibori Thread - White

$39.95

1/2 pound spool of white bonded nylon, great for shibori because of it's incredible strength.